Przykładowe realizacje

Tłoczenia

Tłoczenie charakteryzyje się wyciśnięciem wzoru  znajdującego się na matrycy na okładzinie. Tłoczenie ma taki sam kolor jak okładzina.


Przykładowe realizacje

Złocenia/srebrzenia

Złocenie charakteryzuje się wyciśnięciem wzoru znajdującego się na matrycy na specjalnej złotej/srebrnej folii w okładzinie. Tłoczenie ma taki  kolor jak wybrana folia. Złoty lub srebrny.