Polityka Prywatności

1. Informujemy, że dane osobowe zbierane w związku ze współpracą firmy EMPOL z klientami są przetwarzane przez Michała Podskarbiego prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą PPH EMPOL Michał Podskarbi pod adresem ul. Paderewskiego 10a, 63-000 Środa Wielkopolska, NIP:
7861723904 REGON: 387733292, nr telefonu 61 285 39 95, adres e-mail: empol@pphempol.com.pl

2. Firma PPH EMPOL przetwarza w szczególności następujące dane: a) imię, nazwisko, adres prowadzenia działalności lub siedziby, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP i REGON klienta, b) imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail pracowników lub współpracowników klienta, biorących udział we współpracy danego klienta z PPH EMPOL (np. jako osoby kontaktowe czy upoważnione do zawierania umów z PPH EMPOL) .

3. Powyższe dane będą przetwarzane dla następujących celów: a) przedstawianie ofert dotyczących towarów i usług PPH EMPOL; b) prowadzenie negocjacji, rozmów, a także zawarcie, wykonanie i rozliczenie umowy pomiędzy PPH EMPOL i jego klientami; c) bieżący kontakt z klientami i ich pracownikami w związku ze współpracą z PPH EMPOL; d) prezentowanie reklam towarów lub usług PPH EMPOL (marketing bezpośredni towarów lub usług własnych); e) przesyłanie informacji o towarach lub usługach PPH EMPOL i jego partnerów w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie takich informacji;

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez PPH EMPOL jest niezbędność przetwarzania określonych danych do: wykonania umowy, w tym przede wszystkim Umowy Sprzedaży z PPH EMPOL; podjęcia na żądanie osoby, której dane przetwarzają Współadministratorzy, działań przed zawarciem umowy (tj. prowadzenie rozmów, negocjacji, udzielanie informacji o ofercie PPH EMPOL itd.); celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów lub stronę trzecią, takich jak marketing bezpośredni ich towarów i usług lub dochodzenie roszczeń.

5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez PPH EMPOL mogą być np.: kurierzy realizujący przesyłkę, osoby świadczące dla PPH EMPOL usługi księgowe .

6. Podanie firmie PPH EMPOL danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania prowadzenie współpracy z Współadministratorami, w szczególności prowadzenie rozmów, negocjacji, zawarcie i wykonanie umowy, a także otrzymywanie informacji o towarach lub usługach PPH EMPOL nie będzie możliwe.

7. Dane Osobowe przechowywane są przez Współadministratorów w celach określonych powyżej przez okres: a) prowadzenia współpracy PPH EMPOL z danym kontrahentem, którego dane osobowe i dane osobowe jego pracowników (współpracowników) przetwarza; b) niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności podatkowych lub rachunkowych), c) przedawnienia roszczeń – na wypadek ewentualnego sporu

8. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przez Ciebie administratora danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W przypadku pytań dotyczących Twoich danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem email: empol@pphempol.com.pl Pod tym adresem możesz także uzyskać kopię Twoich danych.